O nas

 

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI powstała jako oddolna inicjatywa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, skupiająca innowacyjne działania edukatorów, praktyków i badaczy praktycznych aspektów rozwoju społeczeństwa cyfrowego, mających za cel poprawę jakości edukacji cyfrowej w Polsce – kraju o najniższych w Unii Europejskiej wskaźnikach integracji cyfrowej dorosłych.

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI jest ośrodkiem badań, eksperymentów i codziennej praktyki na polu edukacji cyfrowej dorosłych, koncentrującym się na pracy z nauczycielami oraz osobami z grupy wiekowej 50+. Powstał w 2014 roku przy współpracy z firmami sektora teleinformatycznego oraz Urzędem Miasta Tarnowa.  

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI:

  • prowadzi badania i eksperymentuje w zakresie metodyk nauczania kompetencji cyfrowych oraz upowszechnia ich wyników w skali ogólnopolskiej
  • wspiera samorządy regionalne i lokalne oraz szkoły w przygotowaniu i realizacji projektów transformujących tradycyjną szkołę w „cyfrową szkołę”, finansowane w ramach perspektywy unijnej 2014 - 2020
  • zapewnia dyfuzję dobrych praktyk dydaktyki cyfrowej - wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce nauczania polskich szkół
  • szkoli kadrę nauczycielską i innych pracowników oświaty w zakresie metodyk aktywizujących ucznia, bazujących na umiejętnościach cyfrowych
  • to ogólnopolskie centrum kompetencji dla działań wprowadzających w cyfrowy świat generację seniorów - zapewnia bezpłatne doradztwo dla osób w wieku emerytalnym na temat nowoczesnych technologii, komputera oraz Internetu.